درباره ما

اهداف اصلی

در عصری که تحولات نظامهای صنعتی و تولیدی و تعاونی ها در پیوستگی جهانی به عصر فراصنعتی مبدل شده است دارایی های دانشی و معنوی، گروه سرمایه گذاری و توسعه زاگرا، در سایه‌ی تکیه به منابع موجود و قابل دسترس و مدیریت آگاهانه در دنیای رقابتی کسب و کار و بهره‌مندی از فرصت های پیش رو بعنوان بازوی دست راست تعاونی ها و فعالان اقتصادی هدف اصلی خود قرار داده ایم.

گروه سرمایه گذاری و توسعه زاگرا یک هلدینگ متعلق به دوران فراصنعتی میباشد که هدفش حمایت و ارزش آفرینی با توجه به مولفه های اقتصادی و اجتماعی در جهت رشد و شکوفایی و رفع معضلات تعاونگران و شرکت های تعاونی و دیگر کارفرمایان صنعتی و غیر صنعتی ، بعنوان مهمترین و موثرترین تشکل های اقتصادی می باشد.

چکیده توانایی گروه سرمایه گذاری و توسعه زاگرا

در سازمان های پروژه محور با افزایش حجم کارها در پروژه ها توان ذهنی افراد اجازه نمی دهد که بتوان مسائل مربوط به پروژه ها را بگونه ذهنی مدیریت نمود. حجم سنگین اسناد، مدارک، اجزاء پروژه، مدیریت منابع نیاز به وجود روند سیستمی را الزامی می نماید. این موضوع به این دلیل است که تعداد زیادی از پروژه ها با فازهای اجرایی متفاوت مانند آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و فازهای مختلف تأسیساتی و تهیه تجهیزات و استعلام قیمت در روند تأمین تجهیزات مورد نیاز از لحاظ اقتصادی و از طرف دیگر عدم وقفه در روند اجرائیات و ... در چندین پروژه بایستی به شکل همزمان مدیریت شود و حذف واقعی و تضمینی روند دوبارکاری و چندبار کاری باشد، لذا نیاز به یک رویکرد سیستماتیک و یکپارچه جهت مدیریت فازهای مختلف فنی و اجرایی و همزمان پروژه ها وجود دارد که در این امر در قالب مدیریت دانش این مدل تحت عنوان دفتر فنی و مهندسی تدوین شده است. اهمیت و ضرورت موضوع به این دلیل است که سازمان ها معمولاً قسمت های مختلف و فازهای متعدد کار را به شکل غیر یکپارچه، جزیره ای و بدون توجه به اصول مدیریت دانش اجرا می کند اما در این ضرورت استقرار دفتر فنی و مهندسی یک رویکرد یکپارچه با تمرکز بر مدیریت دانش جهت پروژه های صنعتی و ساختمانی به نحوی ارائه می‌شود که تمام فرم ها، رویه ها و اجزا سیستم یکپارچه شامل: (مشاوره، طراحی و محاسبات و تهیه دفترچه محاسباتی، بررسی نقشه های طراحی شده از قبل جهت پروژه ها با بررسی موقعیت جغرافیایی مکان پروژه و بررسی اقتصادی و مالی، کنترل و مدیریت هزینه ها، کنترل برنامه زمان بندی کلیه فازهای اجرایی پروژه و تهیه نقشه های ازبیلت شده، تعيين صورت وضعیت کارفرمایان و پیمانکاران و...) را داشته باشد. این رساله برای کمک به رفع نیاز موجود در زمینه طراحی و کنترل پروژه، با نگاهی ویژه به استاندارد PMBOK، بر مبنای مطالعات و تجارب کسب شده در چندین پروژه عظیم کشور در صنعت و ساختمان تهیه گردیده که راهگشای مدیریت پروژه در پیشبرد اهداف پروژه ها در قالب قراردادهای طرح و ساخت و... در زمینه حوزه های مدیریت دانش پروژه همچون مدیریت زمان، هزینه، کیفیت، ریسک و... می‌باشد. در رساله تعدادی از این رویه ها توانایی های گروه سرمایه گذاری و توسعه زاگرا را معرفی و خواننده را با نحوه تهیه و اجرای آن ها آشنا می نماییم.

مشاهده کامل توانایی ها

شرح رزومه اعضاء تیم زاگرا

جهت اطلاع از رزومه کامل گروه سرمایه گذاری و توسعه زاگرا، بخش
مورد نظر خود را انتخاب نمایید.