BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان)

سیستم BIM

تعریف سیستم BIM

BIM یا building information model به شبیه سازی مجازی پروژه قبل از ساخت اطلاق می شود. به عنوان یک روش نوآورانه برای مدیریت پروژه ظهور کرده است و همکاری در درون تیم پروژه را به شدت افزایش می دهد که این امر منجر به بهبود سودآوری، کاهش هزینه ها، مدیریت زمان، افزایش هماهنگی ها،کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت پروژه می شود. برای پیاده سازی اصولی آن می بایست تخصص های متفاوتی از قبیل مهندسی عمران، معماری، تاسیسات و صنایع در دو حیطه طرح و اجرا در کنار دانش مدیریت

هدف اصلی سیستم BIM

 • کاهش هزینه cost و زمان time می باشد
 • آمار پروژه های بیم در کشور کانادا، استرالیا، آلمان حاکی از ۱۴-۲۰ درصد کاهش هزینه و زمان در پروژه ها بوده است.

ضرورت استفاده از سیستم BIM

 • هماهنگی تیمی بین گروه های طراحی، معماری، سازه، تاسیسات و گروه های اجرایی
 • تولید اسناد طراحی و اجرای پروژه در کمترین زمان و بیشترین دقت
 • مدل سازی معماری سازه، تاسیسات با هدف یافتن برخورد عناصر ساختمانی و کاهش هزینه و زمان دوبارکاری
 • متره و برآورد دقیق مصالح با هدف کاهش پرت مصالح
 • شبیه سازی مراحل اجرا با هدف کاهش زمان و مدیریت دقیق پروژه.
 • کنترل پروژه با تولید برنامه زمانبندی و ساختار شکست اجرای پروژه مطابق شبیه سازی مراحل اجراء
 • ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین تیم های طراحی و اجرای پروژه
 • ویرایش طراحی پروژه و تولید اسناد اجرایی جدید در کمترین زمان با استفاده از بانک اطلاعات مشترک
 • بهبود مدیریت تسهیلات در دوره تعمیر و نگهداری