تأسیسات مکانیکی/
سیستم های کانال هوا

Mechanical building installations
تأسیسات مکانیکی / پروژه های صنعتی و ساختمانی
آوریل 19, 2018
تأسیسات الکتریکی/ پروژه های صنعتی و ساختمانی
آوریل 19, 2018

۲- فروش، نصب و راه اندازی سیستم های کانال هوا

 • بخشی از تأسیسات مکانیکی بیمارستان امام خمینی، شهرستان دهدشت
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان آموزشی دانشگاه هوا و فضا صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان مهندسی۱ سازمان نظام مهندسی صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ۷۶۴ واحدی تعاونی مسکن پارس گستر صدر، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ۲۴۰ واحدی آپاتیه صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان آموزشی دانشگاه شیمی صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات جهن اسلام، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه تعاونی مسکن صدا و سیما صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان مرکزی نفت فلات قاره، بوشهر
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی درمانگاه HIV، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی خوابگاه دانشگاه آزاد فسا، شهرستان فسا
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ۱۷۴ واحدی نارون تعاونی مسکن پالایشگاه شیراز و لاوان، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ۲۱۳ واحدی تعاونی مسکن جهادکشاورزی والفجر، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه زیتون میان رود، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ایستگاه پمپاژ گاز خورموج، پمپاژ گاز برازجان، بوشهر
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی خوابگاه دختران دانشگاه آزاد ارسنجان و ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد ارسنجان
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی سالن آمفی تآتر اصناف شیراز
 • کلیه تأسیسات مکانیکی مجتمع ۴۶ واحدی برج رویا شیراز