منبع کوئل دار مسی

منبع کوئل دار فولادی
می 23, 2020

نوع محصول: منبع کوئل دار مسی

ظرفیت: 500-1000 Lit
فشار کاری: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 bar