مبدل حرارتی مسی

فیلر شنی
می 23, 2020
ازن ژنراتور
می 23, 2020

مبدل حرارتی (شل و تیوبی)

نوع محصول: مبدل حرارتی مسی

ظرفیت حرارتی: 15 - 150 ft
فشار کاری: 6 bar