تأسیسات الکتریکی/
پروژه های صنعتی و ساختمانی

تأسیسات مکانیکی/ سیستم های کانال هوا
آوریل 19, 2018
smart home
تأسیسات الکتریکی / سیستم های هوشمندسازی و مخابراتی
آوریل 19, 2018

1- اجرای بخش عمده تأسیسات برق در پروژه های صنعتی و ساختمانی

 • اجرای کامل تأسیسات برق مجتمع مسکونی ۶۴۶ واحدی APS، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه تجاری بین الحرمین، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه تجاری تفریحی نگین فارس، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه بین الحرمین زون ۳، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات کارخانه دایتی، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق بیمارستان ابن سینا (همو دیالیز)، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق کارخانه نیرو ترانس واحد بسته بندی، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق مجتمع مهندسین دوسی غربی، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه کارخانه پارسیرنگ- ملوس جان، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق بیمارستان پرتو، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه سردخانه بزرگ شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق کارخانه ایوان آب، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق واحدهای آموزشی غزال، شیراز
 • اجرای برق مجتمع تجاری اداری سپهر واقع در خیابان عفیف آباد، شیراز
 • اجرای برق مجتمع مسکونی نیلوفر خیابان سراج، شیراز
 • نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مجتمع آرد سپیدان، شهرستان سپیدان
 • نصب دوربین، مخابرات و آنتن مرکزی مجتمع باران واقع در خیابان ارم، شیراز
 • اجرای برق و مخابرات مجتمع ۱۱۰۰ واحدی آسمان صدرا، صدرا - شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه ۵۴۵ واحدی غزال دایتی، شیراز
 • اجرای کامل تاسیسات ساختمان مرکزی هلال احمر، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق مجتمع تعاونی مسکن شهرداری، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق پروژه تامین اجتماعی (تعاونی مسکن)، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق مجتمع مسکونی طوبی (۶-۵-۴-۳-۲-۱)، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق فروشگاه دبن هامز ستارخان، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق واحد۱۲ فنی حرفه ای شیراز، شیراز
 • اجرای کامل تأسیسات برق واحد خواهران اداره کل فنی حرفه ای مرودشت، شهرستان مرودشت
 • اجرای کامل تأسیسات برق اداره کل فنی حرفه ای نی ریز، شهرستان نی ریز