دیگ آبگرم Fire Box

ازن ژنراتور
می 23, 2020
دیگ آبگرم دوپاس
می 23, 2020

نوع محصول: دیگ آبگرم Fire Box

ظرفیت حرارتی: 100000 - 500000 Kcal/h
فشار کاری: 5 bar