تأسیسات الکتریکی /
سیستم های هوشمندسازی و مخابراتی

تأسیسات الکتریکی/ پروژه های صنعتی و ساختمانی
آوریل 19, 2018
fire alarm system
تأسیسات الکتریکی / سیستم های اعلام و اطفاء حریق
آوریل 19, 2018

۲- فروش ، نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند سازی و سیستم مخابراتی در پروژه های ساختمانی

 • اجرای سیستم هوشمند سازی مجتمع مسکونی ۲۰ واحدی واقع در خیابان قدوسی شرقی، شیراز
 • اجرای سیستم هوشمند سازی مجتمع مسکونی ۱۴ واحدی واقع در بلوار جمهوری، شیراز
 • اجرای سیستم هوشمند سازی مجتمع مسکونی ۸ واحدی واقع در خیابان اطلسی، شیراز
 • اجرای سیستم هوشمند سازی مجتمع مسکونی ۱۲ واحدی واقع در فاز 1 شهرک صدرا، شیراز
 • اجرای برق و مخابرات و شبکه مجتمع۵۰ واحدی نیروی انتظامی واقع در شهرک گلستان، شیراز
 • اجرا و راه اندازی مجدد مخابرات و دوربین های مداربسته در شبکه برج صنعت خیابان امیرکبیر، شیراز
 • طراحی و نصب و راه اندازی سیستم مخابراتی و شبکه دبیرستان هاتف، شیراز
 • طراحی، نظارت و اجرای فیبرنوری۱۷ کیلومتر شهرداری منطقه ۷ تا شهرداری مرکزی، شیراز
 • طراحی، نظارت برق BMS ۱۰ واحد ۲۵۰۰ متری باغ شهری واقع در صدرا و اول خرامه، شیراز
 • نصب طراحی، اجرا و راه اندازی برق مخابرات و شبکه مجتمع ۱۰۰ واحدی ایران زمین واقع در خیابان معالی آباد، شیراز
 • اجرا و راه اندازی مخابرات بیمارستان پیوند اعضاء صدرا، شیراز
 • اجرا و نصب و فرم بندی باکس های مخابراتی و نصب دکل های مخابراتی بیمارستان پیوند اعضاء صدرا، شیراز
 • اجرا و راه اندازی شبکه بیمارستان پیوند اعضا (رک های شبکه و سوئیچ) صدرا، شیراز
 • اجرا و راه اندازی سیستم های شبکه و مخابرات، مجتمع بین الحرمین، شیراز