تأسیسات مکانیکی /
پروژه های صنعتی و ساختمانی

تأسیسات مکانیکی/ سیستم های کانال هوا
آوریل 19, 2018

1- اجرای بخش عمده تأسیسات مکانیک در پروژه های صنعتی و ساختمانی

 • اجرای بخش عمده تأسیسات مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس، شیراز
 • اجرای تأسیسات پمپاژخانه مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس، شیراز
 • اجرای لوله کشی و نصب هوا ساز کلیه ی بلوک ها مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس، شیراز
 • اجرای لوله کشی اسپرینگلر و سرویس بهداشتی پارکینگ بلوک های (۳، ۴، ۵، ۶، ۷) مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس، شیراز
 • اجرای کلیه تأسیسات شهربازی، مجموعه رستوران ها و مجموعه ورزشی مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس، شیراز
 • اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی مجتمع تجاری، تفریحی۸۵۰۰۰ مترمربع نگین فارس معالی آباد، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان آموزشی بیمارستان نمازی، شیراز
 • اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی و موتورخانه مجتمع تجاری، اداری سپهر عفیف آباد، شیراز
 • اجرای لوله کشی اسپیرینگلر پارکینگ های هتل بزرگ شیراز، شیراز
 • اجرای کلیه تأسیسات مکانیکی مجتمع مسکونی۴۵۰ واحدی نگین صدرا - صدرا، شیراز
 • اجرای کلیه تأسیسات سالن تازه تاسیس فرودگاه بین الملی شیراز، شیراز
 • تأسیسات مکانیکی بیمارستان۲۰۰ تختخوابی امام حسن مجتبی، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی مجتمع خلیج فارس، شیراز
 • اجرای بخش عمده تأسیسات مجتمع مسکونی ۱۵۰ واحدی غزال ۳، شیراز
 • اجرای بخش عمده تأسیسات مجتمع مسکونی۷۰ واحدی غزال ۴ واقع در خیابان سراج، شیراز
 • اجرای بخش عمده تأسیسات مجتمع مسکونی۱۵۴واحدی دیبا ۲ واقع در شهرک گلستان، شیراز
 • اجرای بخش عمده تأسیسات مجتمع مسکونی۵۵۰ واحدی مهرگان صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی ساختمان مهندسی۳ سازمان نظام مهندسی صدرا، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه سروناز تعاونی مسکن پرستاران، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه ۱۰۲ واحدی قصر پارسه پاسارگاد، شیراز
 • بخشی از تأسیسات مکانیکی پروژه سالن پروازهای داخلی فرودگاه شیراز، شیراز