فیلر شنی

سختی گیر
می 23, 2020
مبدل حرارتی مسی
می 23, 2020

نوع محصول: فیلر شنی

ظرفیت تولید بخار: 200 - 12000 kg silica
فشار کاری: 3 bar