سختی گیر

دیگ بخار
می 23, 2020
فیلر شنی
می 23, 2020

نوع محصول: سختی گیر

ظرفیت تولید بخار: 30000 - 4000000 Grain
فشار کاری: 5 bar