دیگ بخار

منبع کوئل دار فولادی
می 23, 2020
سختی گیر
می 23, 2020

نوع محصول: دیگ بخار

ظرفیت تولید بخار: 60 - 500 kg/h
فشار کاری: 5 bar