پروژه های اجرا شده در زمینه عمران – سازه

decoration
معماری و دکوراسیون
آوریل 19, 2018
Fireproof Products
پروژه های استفاده کننده محصولات ضد حریق
دسامبر 18, 2019

1- مشاوره و اجرای عملیات کرگیری و کاشت رول بولت و میلگرد

 • مشاوره جهت تهیه انواع رول بلت مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز
 • آموزش نصب و کاشت انواع رول بلت مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز
 • مشاوره جهت تهیه اناواع رول بلت بیمارستان پیوند اعضاء صدرا شیراز
 • برش بتن و کاشت میلگرد بیمارستان پیوند اعضاء صدرا شیراز
 • کرگیری و نصب بیس پیلت بیمارستان سوانح سوختگی صدرا شیراز
 • کرگیری مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی بین الحرمین شیراز شرکت تواصل فاز -۲
 • کرگیری مجتمع تجاری تفریحی و فرهنگی بین الحرمین شیراز شرکت پارس گرما فاز -۳
 • نصب بیس پیلت های نمای خشک مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز شرکت پیدک
 • کرگیری و برش بتن مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز شرکت پیدک
 • کاشت میلگرد و نصب بلت مجتمع تجاری تفریحی نگین فارس شیراز
 • کرگیری و ایجاد داکت بازشو مجتمع تجاری تفریحی نگین فارس شیراز
 • کرگیری و برش بتن پتروشیمی ماهشهر
 • نصب بیس پلیت های مجتمع مسکونی ماهور شیراز
 • کرگیری و ایجاد بازشو و کاشت میلگرد ایستگاه های مترو خط۱ شیراز
 • برش بتن و کرگیری پارکینگ طبقاتی فخرآباد شیراز شرکت جهرم بتن
 • برش بتن و کرگیری کارخانه گل گهر سیرجان کرمان شرکت فکور صنعت