دیگ آبگرم سه پاس

دیگ آبگرم دو پاس
می 23, 2020

دیگ های آبگرم جهت گرمایش استخر، جکوزی در انواع ظرفیت حرارتی و فشار کاری

نوع محصول: دیگ آبگرم سه پاس

ظرفیت حرارتی: 82000 - 7000000 Kcal/h
فشار کاری: 6 bar