دیگ آبگرم دو پاس

دیگ آبگرم دوپاس
می 23, 2020
دیگ آبگرم سه پاس
می 23, 2020

دیگ های آبگرم جهت گرمایش استخر، جکوزی در انواع ظرفیت حرارتی و فشار کاری

نوع محصول: دیگ آبگرم دو پاس

ظرفیت حرارتی: 62000 - 4000000 Kcal/h
فشار کاری: 6 bar