خط مشی کیفیت مثلث

این مجموعه فنی و مهندسی با ایمان به اراده خداوند متعال متعهد گردیده است که:

  1. درجهت کسب رضایتمندی حضرت حق تعالی گام برمیدارد زیرا که خداوند را همیشه و در همه حال نظاره گر اعمال خود میدانیم.
  2. پایبندی به اصول منشور اخلاقی و حفظ شئونات اسلامی و ارزشهای والای انسانی را سرلوحه و شعار معاملات فردی و سازمانی خود میدانیم.
  3. تمامی موازین و قوانین اخلاق حرفه ای و مهندسی و رعایت نظم و انضباط سازمان را اعتبار خود و اعتماد دیگران به مجموعه میدانیم.
  4. رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به منظور حفظ سلامت و بهداشت خود و جامعه به کار میندیم.
  5. کارآفرینی و توسعه اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی با اتکاء بر توسعه پایدار و تقویت زمینه‌های رقابتی و کسب فرصت‌های پیش رو از طریق شناسایی نیاز و تأمین رضایت‌مندی حداکثری مشتریان با اولیت تعاونی‌های مسکن، تولیدی، توزیعی

  1. تلاش در جهت برآوردن نیازهای معنوی و مادی، تعالی انسانی با هدف ارتقای رضایت‌مندی و افزایش توان از طریق استمرار آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در انجام مسئولیت‌های پیش رو
  2. برنامه‌ریزی افزایش سرمایه و اصلاح ساختارهای مالی از طریق شفاف سازی و ارائه گزارشات دوره‌ای سالانه و برگزاری مجامع سالانه تا پایان سال کاری شرکت
  3. ایجاد زمینه های لازم جهت امنیت شغلی و بهره‌مندی از قوت تجربه، هوش، استمرار نیروها در امورات محوله و تصمیم‌گیری های فرآیند شرکت
  4. تعهد و اصرار به تجزیه و تحلیل مستمر محیط داخلی و خارجی شرکت و مشارکت مدیران در جهت دادن به برنامه های عملیاتی و استمرار در تحقق اهداف تمامی رئوس کلی خط مشی کیفیت و مشتری مداری را جزء ارکان اصلی شرکت میدانیم.

ما بر این عقیده هستیم که تحقق موارد فوق تنها از طریق مشارکت، همدلی و تلاش مستمر کلیه پرسنل محقق خواهد گردید و همگان متعهد میگردیم که با اجرای کلیه الزامات سیستم مدیریت کیفیت زمینه و بستر مناسب را جهت بهبود فعالیتهای شرکت فراهم آوردیم.