خط مشی کیفی

این مجموعه فنی و مهندسی با ایمان به اراده خداوند متعال متعهد گردیده است که:

  1. درجهت کسب رضایتمندی حضرت حق تعالی گام برمیدارد زیرا که خداوند را همیشه و در همه حال نظاره گر اعمال خود میدانیم.
  2. کارآفرینی، توسعه، فعالیت ها و ایجاد تنوع در خدمات و محصولات با اتکاء بر توسعه و تقویت مزیت های رقابتی و بهره مندی از فرصت ها از طریق شناسایی نیاز و تأمین رضایت حداکثری مشتریان با اولویت افزایش سهم بازار
  3. پیگیری مستمر در جهت تثبیت، توسعه و تکمیل نقش شرکت های مربوط به هلدینگ در راستای تأمین نیاز کارفرمایان
  4. تلاش بر توسعه و بهینه‌سازی کیفی و کمی در ارتباطات موثر و تعامل بین شرکت ها با هدف حصول هم افزایی و بهره وری هر چه بیشتر و تشکیل حلقه ارزش
  5. دقت و توجه هر چه بیشتر به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی در فضاهای فعالیت

  1. بررسی و تدوین برنامه های استراتژیک هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه شامل (برنامه های استراتژیک، مدل های ارزیابی، بررسی عملکردها و رفع نواقص ساختار سازمانی و فرآیندهای کسب و کار)
  2. حداکثر بهره‌مندی از توانایی سرمایه های انسانی در جهت ارتقای رضایتمندی، انگیزش و افزایش توانمندی و بهره مندی در انجام مسئولیت ها
  3. برنامه ریزی افزایش سرمایه های مالی و معنوی و اصلاح زیرساخت ها
  4. استمرار آموزش و توانمندی نیروی انسانی
  5. ارائه گزارشات دوره ای منظم طی سال و برگزاری مجمع سالانه